Uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Ostrowie

przez | 24 marca 2018

 

24 marca   w Ostrowie miało miejsce  nadanie sztandaru Szkole Podstawowej  im. Stanisława  i Janka Bytnarów, na który cała społeczność szkolna od kilku miesięcy zbierała fundusze.

W uroczystości uczestniczyli dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz pozostali pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci, a także zaproszeni goście: Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek, rodzina Stanisława i Janka Bytnarów, Jacek Pieniążek , radny powiatu przeworskiego , dyrektor biura poselskiego Anny Schmidt – Rodziewicz  pan Mirosław Hajnosz, radni gminy Gać, dyrektorzy szkół, ksiądz proboszcz Zenon Bieszczad i ksiądz absolwent ostrowskiej szkoły Eugeniusz Wielgosz , sołtysi okolicznych wsi,  przedstawiciele  OSP z Ostrowa i z Gaci, zuchy, harcerze  i wielu znakomitych gości.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą Św. w kościele parafialnym w Ostrowie, którą odprawił ksiądz biskup Stanisław Jamrozek. Dokonał on poświęcenia sztandaru. W wygłoszonej Homilii biskup zachęcił nas do brania przykładu z Wielkich Polaków jakimi byli nasi patronowie. Docenił trud pracy dydaktycznej nauczycieli i podkreślił nadrzędną wartość wychowywania dzieci  nie tylko w szkole, ale i w domu. W czasie modlitwy towarzyszyła nam Orkiestra OSP w Gaci wraz z kapelmistrzem druhem Stanisławem Zającem i Dariuszem Homą – kierownikiem Orkiestry Dętej OSP w Gaci.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi szkół z Gaci i Dębowa udali się do budynku szkoły na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się część oficjalna.

Gości przywitała  pani dyrektor szkoły Grażyna Balawender, która po wprowadzeniu sztandaru przez poczet rodziców, zabrała głos. W swym przemówieniu przypomniała krótko postacie Patronów: Stanisława „Mściwoja”  Bytnara urodzonego w Ostrowie harcerza , legionistę  i nauczyciela oraz jego syna Janka „Rudego” Bytnara harcerza Szarych Szeregów. Podkreśliła, że jest to jedyna szkoła w Polsce, która nosi imię ojca i syna.

Następnie przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar pani dyrektor.
Przejmując sztandar, wyrażam serdeczne podziękowania za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą podstawą pracy wychowawczej naszej szkoły – powiedziała druhna Grażyna Balawender.

W dalszej części pani dyrektor wręczyła sztandar przedstawicielom uczniów, nakazując:

– Niech będzie on symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru!

Później uczennice dokonały  prezentacji sztandaru, a druhna Anna Dzień opisała wygląd jego awersu i rewersu. W chwilę potem odbyło się ślubowanie społeczności szkolnej, po którym wyprowadzono sztandary.

Po tej części uroczystości zaproszeni goście mogli wbić swój gwóźdź i wpisać się do  pamiątkowej księgi.

Kolejnym etapem była część artystyczna przygotowana przez harcerzy, zuchy i pozostałych uczniów szkoły. Inscenizacja w całości poświęcona została Stanisławowi i Jankowi Bytnarom. Starano się w niej podkreślić miłość obu mężczyzn do Ojczyzny i Bliźniego, w imię której ani przez chwilę nie wahali się oddać życia.  Usłyszeliśmy z jaką determinacją Stanisław  zdobywał wiedzę, bił się o wolność pod dowództwem gen. Lisa-Kuli, pomagał biednym dzieciom i wreszcie wychowywał Syna. Przypomnieliśmy sobie jak Janek walczył z wrogiem w okupowanej stolicy i jak wielkim bohaterstwem odznaczył się w czasie przesłuchań na Szucha. Usłyszeliśmy też pięknie śpiewne piosenki. Najpierw te legionowe, które zapewne znał też Stanisław, później harcerskie  przypominające nam jak bardzo Janek związany był z Szarymi Szeregami. Tę część uroczystości zakończyły utwory śpiewane przez absolwentów naszej szkoły i harcerkę  z 12 WDH Wataha im. Inki z Handzlówki.

Po inscenizacji zabrali głos zaproszeni goście. Pani wójt Grażyna Pieniążek  wygłosiła piękną mowę, w której zwróciła uwagę na to jak wielką rolę w życiu młodego człowieka odgrywa wychowanie. Później Mirosław Hajnosz w imieniu biura poselskiego Anny Schmidt – Rodziewicz odczytał list gratulacyjny. Po nim, dzięki dyrektor szkoły, usłyszeliśmy słowa, które na tę okazję skierowali do nas starosta przeworski pan Zbigniew Kiszka i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak . Wypowiedzi pani Barbary Bytnar- kuzynki Janka Bytnara i księdza Eugeniusza Wielgosza -absolwenta szkoły przybliżyły nam nieco czasy, w których dorastali ówcześni młodzi ludzie.

Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała wszystkim zebranym za obecność i uświetnienie uroczystości. Ostatnią częścią  było wspólne spotkanie gości honorowych z nauczycielami i pracownikami szkoły, którzy mogli przy tym poczęstować się zdrowymi produktami podarowanymi przez prezesa Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Tarnobrzegu Jerzego Kiliańskiego.

Uwagę przykuła także wystawa zorganizowana przez harcmistrz Agnieszką Bernacką pt. „Droga do niepodległości”. Druhna Bożena Szczepankiewicz i druhna Anna Dzień w obecności harcmistrza Agnieszki Bernackiej złożyły Zobowiązanie Instruktorskie. Harcerze z 12 WDH Wataha im. Inki z Handzlówki zorganizowali zabawy dla wszystkich zuchów i harcerzy.

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Ostrowie sztandaru była dla całej społeczności szkolnej niezwykłą chwilą, która na stałe zapadnie wszystkim w pamięci. Od tej pory poczet sztandarowy godnie i z dumą będzie reprezentował szkołę w czasie uroczystości szkolnych i lokalnych. Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy społeczność szkolną. Niezwykły honor i zaszczyt spotka osoby, które wejdą w skład pocztu sztandarowego, dlatego muszą to być uczniowie o nienagannej postawie i godne zaufania.