Pasowanie na ucznia kl. I

przez | 25 października 2018

25 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia kl. I. Pani dyrektor Grażyna Balawender przywitała uczniów kl. I, rodziców, Radę Rodziców, nauczycieli, przedszkolaków z ,, Krainy Uśmiechu’’ oraz pozostałych uczniów naszej szkoły.

Uczniowie kl. I w profesjonalny sposób zaprezentowali swój pierwszy występ. W pięknie recytowanych wierszach i piosenkach potwierdzili, że cieszą się, że są już uczniami klasy I. Pokazali swe umiejętności z języka angielskiego, z edukacji matematycznej, polonistycznej, muzycznej, przyrodniczej.

Po udanym występie i zdanym egzaminie przeprowadzonym przez koleżanki i kolegów z klasy II, pierwszaki uzyskały aprobatę od społeczności szkolnej na złożenie ślubowania i pasowanie na uczniów kl. I. Było to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ są pierwszą klasą w historii naszej szkoły, która ślubowała na sztandar Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie. Po uroczystym ślubowaniu zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów. W tak ważnym dla nich dniu otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki od przedszkolaków, kolegów z kl.0, kl.II, kl. III. Od  swoich rodziców pamiątkowe książki.     Wszystkie upominki były dla pierwszaków źródłem wielkiej radości a uroczystość pasowania na uczniów ogromnym przeżyciem dla uczniów i ich rodziców.