ŚWIĘTO SZKOŁY

przez | 25 marca 2019

21 marca 2019r. odbyło się Święto Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie.

O godz. 8.30 uczniowie pod opieką nauczycieli udali się do Kościoła Parafialnego  p.w. św. Fabiana i Sebastiana w Ostrowie, by o godz. 9.00 wziąć udział we mszy św. w intencji patronów szkoły – Stanisława i Janka Bytnarów odprawianej przez proboszcza ks. Zenona Bieszczada.

Po raz pierwszy kolumnę uczniów w drodze do kościoła i powrotnej do szkoły prowadził poczet sztandarowy. W jego składzie byli: Łukasz Kalamarz, Karolina Buryło i Julia Szewczyk.

Po powrocie do szkoły uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ojca i syna – Stanisława i Janka Bytnarów.

Następnie pani Bernadeta Ruchała ogłosiła wyniki konkursu wiedzy o patronach. I miejsce zajęła uczennica klasy V – Paulina Bieniasz.

Lekcje w tym dniu miały niecodzienny charakter. Zajęcia poświęcone były patronom. Ponadto uczniowie klas IV – VI obejrzeli film „Cudowny chłopiec”, a młodsi uczniowie wybierali interesujące ich zajęcia. Część z nich działała twórczo na zajęciach artystycznych, pozostali obejrzeli film „Król Lew”.

Na główne uroczystości o godz. 16.00 przybyli zaproszeni goście: Starosta Przeworski – p. Bogusław Urban, Wójt Gminy Gać – p. Grażyna Pieniążek,  Radny Powiatu Przeworskiego – p. Jacek Pieniążek, p. Maria Pieniążek reprezentująca Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia w Przeworsku Radni Gminy Gać: p. Rafał Homik i p. Danuta Pieniążek, Ksiądz Proboszcz Zenon Bieszczad, Sołtys Wolicy – p. Genowefa Ogryzek, Sołtys Mikulic – p. Marian Majcher, przedstawiciele Rodziny Bytnarów – p. Elżbieta Szewczyk i p. Bożena Szczepankiewicz oraz przyjaciele szkoły i rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu szkoły „Memento” . Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – p. Grażyna Balawender, witając przybyłych gości.

Harcerze z 2 Drużyny Harcerskiej „Bytnarówka” przedstawili, przygotowany pod kierownictwem drużynowej Anny Dzień i p. Bernadety Ruchały, program artystyczny poświęcony Stanisławowi i Jankowi Bytnarom.

Ważnym wydarzeniem w czasie uroczystości było złożenie Obietnicy Zuchowej przez 10 zuchów z 4 Gromady Zuchowej „Słoneczne Promyki” i Przyrzeczenia Harcerskiego przez harcerzy z 2 DH „Bytnarówka” i WDH „Pomarańczarnia”.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja kroniki szkolnej z lat 1927 – 1975. Wszyscy z dużym zainteresowaniem wysłuchali kilku ciekawych fragmentów odczytanych przez nauczycieli.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Starosta przeworski – p. Bogusław Urban i Wójt Gminy Gać – p. Grażyna Pieniążek.

Na koniec rodzice zaprosili wszystkich obecnych na poczęstunek.

Dyrektor szkoły składa podziękowania rodzicom za pomoc w organizacji i przebiegu uroczystości.