„Pomagam przyrodzie”

przez | 12 czerwca 2019

12 czerwca  2019r. , w Miejskim Domu Kultury w Przeworsku miało miejsce rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu „Pomagam przyrodzie”. Konkurs ten zorganizowany był w ramach miniprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza”.  Celem konkursu było  propagowanie działań proekologicznych, zwiększanie świadomości znaczenia owadów zapylających oraz motywowanie uczestników do poszerzenia wiedzy dotyczących życia i potrzeb owadów i ptaków, jak
i dbanie o bioróżnorodność.

  Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami również wykonali ciekawe prace. Jury wyróżniło pomysłowość i użyteczność „domku” dla owadów wykonanego przez pana Marka Szczepankiewicza wraz z Kamilem oraz karmnika dla ptaków wykonanego przez pana Pawła Szczepankiewicza
i Dawida.

 W konkursie wzięła udział również  rodzina  Zofii i Sebastiana Kochman oraz Krzysztofa i Łukasza Kalamarza.  Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Przed ogłoszeniem wyników uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w konferencji przyrodniczej. Z zainteresowaniem wysłuchali ciekawych prelekcji dotyczących ptaków szponiastych, sów i dzięciołów, oraz  ssaków określonych jako wielka karpacka trójka: wilka, niedźwiedzia i rysia.