Świętemu Janowi Pawłowi II w 100 rocznice urodzin

przez | 5 maja 2020

18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła, którego cały świat poznał jako charyzmatycznego papieża Jana Pawła II.

Był to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych Polaków, o którym należy pamiętać i żyć Jego nauką.

W 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II proponujemy naszym uczniom konkurs.

Zostanie on przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:

I: uczniowie klas I – III

Mają za zadanie wykonać pracę plastyczną dotyczącą działalności Karola Wojtyły w dowolnym okresie Jego życia

Może ona przedstawiać Karola – ministranta służącego do mszy, aktora teatru Rapsodycznego, młodego księdza, czy biskupa krakowskiego;
lub jako papieża Jana Pawła II podróżującego po świecie, spotykającego się z różnymi ludźmi,…

Format pracy: A3 lub A4            Technika: dowolna

II: uczniowie klas IV – VI

Mają za zadanie wykonać prezentację w programie PowerPoint, w której przedstawią życie i działalność Karola Wojtyły. Prezentacja nie może zawierać mniej niż 15 slajdów z obrazami i tekstami. Można w niej zamieścić zdjęcia rodzinnych pamiątek związanych z papieżem.

Nagrodami w konkursie będą celujące oceny cząstkowe.
W kl. I – III z plastyki; w kl. IV – VI z informatyki, historii i j.polskiego. Najlepsze prace zamieszczone zostaną na internetowej stronie szkoły.

Zdjęcia prac plastycznych i gotowe prezentacje prosimy przesyłać
do 15 maja 2020 r. na adres: ela2305@op.pl .
Komisja złożona z nauczycieli naszej szkoły dokona oceny prac.