W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II Wielkiemu

przez | 18 maja 2020

18 maja 2020 r. obchodzimy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Ostrowie zostały zorganizowane konkursy.
Uczniowie klas I – III mieli za zadanie wykonać prace plastyczne przedstawiające papieża Jana Pawła II.
Najciekawsza okazała się praca ucznia klasy II – Jakuba Owsiaka – wydzieranka przedstawiająca Ojca Świętego podczas górskiej wycieczki.
II miejsce zajęły prace: Malwiny Szczepankiewicz – uczennicy kl. I; Mileny Kalamarz – uczennicy kl. II; Anny Wyczarskiej – uczennicy kl. III i Rafała Sierżęgi – ucznia kl. III.
Uczniowie klas V i VI przygotowywali prezentacje w programie PowerPoint, dotyczące życia i działalności Jana Pawła II.
Do oceny jury zostało przedstawionych 8 prezentacji.
Ich autorzy: Zofia Kochman (kl. V); Paulina Bieniasz (kl. VI); Nikola Leśniowska (kl. VI): Julia Szewczyk (kl. VI); Dawid Szczepankiewicz (kl. VI); Krzysztof Kalamarz (kl. VI); Mateusz Sobek (kl. VI) i Dominik Homik (kl. VI) za swoje prace zostali nagrodzeni celującymi ocenami.
Jury miało duży kłopot z wyłonieniem zwycięzcy. Ostatecznie tytuł ten przyznano ex aequo uczniowi kl. VI – Dominikowi Homikowi i uczennicy kl. V – Zofii Kochman.
Dominik zresztą nie tylko w tym konkursie o Janie Pawle II okazał się zwycięzcą.
W konkursie wiedzy o świętym papieżu przeprowadzonym w kl. VI zajął także I miejsce. Tuż za nim, na II miejscu uplasował się Dawid Szczepankiewicz, a na III – Paulina Bieniasz.
Natomiast w klasie IV największą wiedzą o papieżu – Polaku wykazała się Dominika Borcz.
         Papież Jan Paweł II szczególnie ukochał dzieci i młodzież. Wielokrotnie powtarzał, że to Oni – młodzi, są nadzieją świata i Kościoła. Wierzył w nich. W nas. Zachęcał do pracy, do wysiłku: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.” Szczególnie mocno brzmią te słowa w dzisiejszym czasie, gdy szkoła została zamieniona w zdalne nauczanie i wielu uczniom nagle przestało zależeć na nauce. Trudno im zmobilizować się do wysiłku.
Tym bardziej chcemy pogratulować tym, którzy podjęli trud i wzięli udział
w konkursach, wykazując się wiedzą i umiejętnościami. Mamy nadzieję, że Jan Paweł II Wielki i Jego nauka pozostaną w Nich na zawsze.