Dzienne archiwum: 4 czerwca 2020

Gmina Gać na liście rankingowej wniosków aplikacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w konkursie grantowym LOWE na utworzenie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w środowisku lokalnym

„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 (LOWE 2)” to projekt grantowy realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POWR.02.14.00-00-1007/19-00 zawartej przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa z Ministrem Edukacji Narodowej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z trzema organami prowadzącymi szkoły publiczne (Powiat Gorlicki, Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Wielka Wieś), przy których funkcjonują Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, utworzone… Czytaj dalej »