Śladami Bytnarów

przez | 23 marca 2023

23 marca 2023 r. społeczność szkolna w Ostrowie obchodziła Święto Patronów Stanisława i Janka Bytnarów. W tym roku uroczystość ta miała inną niż zwykle formę. Rozpoczęła się o godz.14.00 grą terenową. Uczniowie podzieleni na pięcioosobowe patrole wykonywali zadania na poszczególnych punktach. O godz.16.30 na czele z pocztem sztandarowym wszyscy udali się pieszo do kościoła na uroczystą mszę świętą. Po powrocie do szkoły odbyła się wieczornica. Zebranych gości na czele z panią wójt Grażyną Pieniążek powitała dyrektor szkoły pani Bożena Szczepankiewicz. Następnie na ręce komendantki Hufca ZHP Łańcut hm Magdaleny Grzybowskiej – Rogali zuchy złożyły Obietnicę Zuchową, a harcerze Przyrzeczenie Harcerskie. Na zakończenie uroczystości zostały ogłoszone wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronach. 1. miejsce zajął uczeń klasy V Sebastian Kochman i w nagrodę otrzymał piękne wydanie książki „Kamienie na szaniec”. Po części oficjalnej rozpoczął się długo wyczekiwany biwak z noclegiem w szkole. Wzięło w nim udział 50 uczniów wraz z wychowawcami.

Tradycją szkoły stanie się taka forma świętowania Dnia Patronów.