Dodawanie postaci i tła

W programie Pivot Animator możemy tworzyć animacje przy użyciu innych postaci niż „patyczakowaty ludzik” i białe tło. Aby wczytać inną figurę należy wybrać Plik -> Wczytaj figurę (File->Load Figure Type)

W otwartym okienku wybieramy nową postać

Na planszy pojawi się dodatkowa figura

Wstawianie tła do animacji jest równie proste. Należ przygotować wcześniej plik który chcemy umieścić jako tło animacji. Zapisany wcześniej obraz wczytujemy do naszego projektu klikając Plik->Wczytaj tło (File->Load Background) wyszukujemy obraz do wczytania i klikamy Otwórz

I gotowe

Pozostaje wykonać animację.

Miłej zabawy.