druhny i druhowie

Charakterystyka gromady

 

 1. Kadra:
  Drużynowa pwd. Grażyna BalawenderWykonywany zawód i miejsce pracy: nauczycielka kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Ostrowie.
  Uprawnienia:
  – po przyrzeczeniu harcerskim;
  – kurs drużynowych gromad zuchowych;
  – kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych;
  – przygotowanie pedagogiczne.
  Staż pracy z zuchami: 20 lat.

Przyboczna pwd. Elżbieta Dubiel

 

Wykonywany zawód i miejsce pracy: nauczycielka kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Ostrowie.
Uprawnienia:
– po przyrzeczeniu harcerskim;
– kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych;
– przygotowanie pedagogiczne.
Staż pracy z zuchami: 12 lat.

 1. Wszystko o zuchach:
           4 Gromada Zuchowa „Słoneczne Promyki” działa od stycznia 2006 r. i składa się z dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III. Liczy 18 zuchów – 3 szóstki. Gromada jest koedukacyjna – 7 chłopców i 11 dziewczynek.
  Gromada zuchowa składa się z zuchów uczących się w szkole Podstawowej w Ostrowie.
  Zbiórki odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 1230 do 1400 w sali Szkoły Podstawowej w Ostrowie, w sali gimnastycznej lub na boisku.
  Gromada posiada totem, skarbiec i kronikę.
 2. Współpraca:
  – współpracujemy z namiestnictwem zuchowym hufca;
  – utrzymujemy kontakt z rodziną Stanisława i Janka Bytnarów;
  – Radą Sołecką;
  – Ochotniczą Strażą Pożarną w Ostrowie;
  – Księdzem proboszczem;
  – Kołem Gospodyń Wiejskich w Ostrowie;
  – hm. Agnieszką Bernacką (Zarząd Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP).

 Cele i zamierzenia wychowawcze

 1. Zgromadzenie chłopców i dziewczynek z oddziału przedszkolnego i klas I – III,
  które z własnej woli i za pisemną zgodą rodziców wyrażą chęć uczestniczenia w zajęciach zuchowej gromady.
 2. Zapoznanie zuchów z życiem i działalnością Stanisława i Janka Bytnarów. Utrzymanie kontaktu z rodziną Janka i Stanisława.
 3. Wzięcie udziału w imprezach hufcowych:
  a.) Smerfastyczny Rajd Zuchowy w Handzlówce;
  b.) Apel Powstańczy;
  c.) Festiwal Piosenki Zuchowej;
  d.) Dzień Ziemi;
  e.) Udział w Harcerskiej Akcji Ekologicznej „Florek”;

Przegląd Teatrzyków Zuchowych;

 1. Zdobycie sprawności zespołowych: Rycerza, Małego Księcia, Człowieka zimy, Detektywa i Europejczyka. Pomóc zuchom wyrastać na porządnych ludzi. Takich, którzy nie będą kłamać, kraść, źle życzyć innym. Takich, którzy wszystko, czego się podejmą, wykonają jak najlepiej potrafią. Którzy się będą umieli ze sobą dogadać i wspólnie działać.
 2. Pomóc zuchom stawać się ludźmi wrażliwymi na każdą niesprawiedliwość i krzywdę.
 3. Uczyć szacunku dla innych.
 4. Nauczyć chłopców być dżentelmenami, a dziewczyny damami.
 5. Zachęcać do ciągłej pracy nad sobą.
 6. Poprzez zdobywanie ciekawych dla dzieci sprawności zuchowych pogłębić ich wiedzę i umiejętności.
 7. Poprzez uczestniczenie w imprezach organizowanych przez hufiec i zapraszając inne gromady do współpracy, nauczyć się współpracy z kolegami z innych środowisk, otwartości ku innym dzieciom.
 8. Za pośrednictwem kominków, ognisk, gawęd i rozmów, zachęcić do stosowania prawa zucha, przestrzegania przepisów gier i zasad obowiązujących w gromadzie.
 9. Poprzez gry i zabawy tematyczne zachęcić do pełnienia różnych ról społecznych, rozwijać inicjatywę i samodzielność.

 

Działalność 4 GZ „Słoneczne Promyki” w roku 2017 i 2018 :

– 16.07 2017r. w trakcie udziału w Odpuście Parafialnym 4 GZ ,,Słoneczne Promyki” licytowała koszulki ,,Wolontariat Przestrzeń Czynienia Dobra” na rzecz mieszkańców Gminy Gać poszkodowanych w klęsce żywiołowej.

– 23.10.2017r. odwieźliśmy znicze zebrane w  Gminie Gać od instytucji, szkół, przedszkoli osób prywatnych (około 600) do TVP w Rzeszowie w ramach akcji ,,Światełko Pamięci dla Łyczakowa” Uczestniczyliśmy w nagraniu audycji telewizyjnej promując swoje środowisko .

– 03.11.2017r. udział zuchów i harcerzy w XII Rejonowym Przeglądzie Pieśni Patriotyczno – Religijnej ,,Sławię Cię Ziemio Ojczysta Pieśnią i Piosenką”.

4 GZ ,,Słoneczne Promyki” – II miejsce.

2 DH ,,Bytnarówka” – II miejsce.

– 12.11.2017r. udział zuchów i harcerzy oraz rodziców w uroczystościach związanych z 99 Rocznicą Odzyskania Niepodległości.

– 01.12.2017r. – udział 4 GZ ,,Słoneczne Promyki” w Hufcowym Przeglądzie Teatrzyków Zuchowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach. Zuchy przedstawiły bajkę ,,Król Maciuś I i Prawa Dziecka”. Zuchy za przedstawioną problematykę w sposób rzeczowy i radosny zdobyły I miejsce. Nagrodą jest wyjazd do Sali Zabaw ,,Kolorado”.

– 28.12.2017r.  i 04.01.2018r. -4 GZ ,,Słoneczne Promyki” wyruszyła po raz kolejny jako grupa kolędnicza po wsi Ostrów, Wolica, Mikulice. Zanieśliśmy mieszkańcom Dobrą Nowinę, śpiewając stare przeworskie kolędy i pastorałki oraz życzenia. Warto tą tradycję podtrzymywać.

– 17.12.2017r. – Druhna G. Balawender, A Dzień hm A. Bernacka z zuchami
i harcerzami udaliśmy się na lotnisko Jasionka, gdzie jako pierwsi na Podkarpaciu odebraliśmy z rak skautów Betlejemskie Światełko Pokoju. Uroczystość przekazania odbyła się w pięknej świątecznej scenerii lotniska ( godzina 4.30). ,,W Tobie Jest Światło” , z tym przesłaniem przyjechaliśmy do Kościoła Parafialnego w Ostrowie gdzie odbyła się Gminna Wieczerza Wigilijna, Po Światełko pojechaliśmy samochodem strażackim z panem Stanisławem Cużytkiem.

– 07.01.2018r. – zuchy wzięły udział w XII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Z kolędą przez wieki”, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci. Zdobyły wyróżnienie.

-22.01.2018r. – odbył się Apel Powstańczy przy Krzyżu Harcerskim w Przeworsku. Wzięły w nim udział zuchy z 4 GZ „Słoneczne Promyki”.
W scence historycznej pt. „Czterej Powstańcy”(Wg wiersza poety Antoniego Bogusławskiego „Krzyż powstańczy”) druhna hm Agnieszka Bernacka przybliżyła zebranym zuchom, harcerzom, uczniom przeworskich szkół oraz przedstawicielom władz miejskich postacie bohaterów powstań narodowych pochodzących z naszego regionu.

Odpoczynek letni:
– 17.07. – 21.07.2017 udział zuchów w koloni letniej na Roztoczu pod opieką Grażyny Balawender.

– 13.08.- 18. 08.2017r. udział w Zlocie Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Olchowcu.
4 GZ ,,Słoneczne Promyki i II DH ,,Bytnarówki” pod opieką druhny G. Balawender i A. Dzień. Zlot poświęcony był harcerzom w 100-lecie żeglarstwa harcerskiego. Wędrówka, Odwiedziny, Woda, Służba. W dniu Odwiedzin przyjechali do nas goście Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek, Radny Powiatu  Przeworskiego Jacek Pieniążek. Serdecznie dziękujemy. Byli to jedyni samorządowcy, którzy odwiedzili harcerzy jak stwierdził Komendant Chorągwi Podkarpackiej hm. M. Bezdzietny.

 Promocja szkoły:

– udział 4 GZ ,,Słoneczne Promyki” oraz II DH ,,Bytnarówka” w nagraniu audycji telewizyjnej TVP Rzeszów ,,A wszystko zaczyna się od zuchów” Cała audycja będzie pokazana na przełomie września-października.

– Telewizja TVP Rzeszów wyemitowała reportaż ,,Światełko Pamięci dla Łyczakowa” z udziałem naszych skautów.

– 18.12.2017r. Mogliśmy obejrzeć program w TVP Rzeszów promujący działalność ZHP Chorągwi Podkarpackiej w tym zuchów i harcerzy naszej szkoły. W gazecie gminnej grudzień  2017r. ukazał się artykuł dotyczący działalności naszej szkoły, procesu wychowawczego. ,,Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów”.

Działalność charytatywna:
– Zebraliśmy na Rzecz Fundacji ,,Pomóż i Ty” kwotę 206 zł.

24.12.2017r. Kwestowaliśmy przy Kościele Parafialnym w Urzejowicach dla dwóch chorych kuzynów Kacperka i Bartosza. Uzyskana kwota wyniosła 2800 zł. Cała szkolna społeczność na ta akcję upiekła około 500 pierniczków . Udział w kweście brała udział 4 GZ ,,Słoneczne Promyki” oraz 2 DH ,,Bytnarówka”. Dziękujemy Pani Reginie Borcz za pomoc w kweście.

 14.01.2018r. – Udział w 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zbiórce w Przeworsku uzyskaliśmy kwotę 7965,90 zł. 4 GZ ,,Słoneczne Promyki” wystawiła na licytację koszulki WOŚP-u.

Młodzież szkolna na rzecz WOŚP-u pod opieką J. Olbrycht  przygotowała bajkę ,,Rzepka”.

Wycieczki i wędrówki:

– 30.09.2017r. zuchy uczestniczyły w XI Hufcowym Rajdzie Zuchowym w Handzlówce. Pokonując przez trzy godziny piękną trasę wśród gór i lasów zuchy wykonały liczne zadania konkursowe.  Zdobyły  I miejsce. Opiekunowie G. Balawender i E. Dubiel.

– 18.10.2017r. zuchy z 4 GZ „Słoneczne Promyki”  wyruszyły na pieszą wędrówkę do Kańczugi ,,Śladami Stanisława Bytnara legionisty”. Wzięły udział w zajęciach przyrodniczych w Nadleśnictwie Kańczuga. Temat zajęć dotyczył warunków życia roślin w okresie jesieni.

Drużynowa pwd Grażyna Balawender

Przyboczna pwd Elżbieta Dubiel