NAUCZYCIELE

Bożena Szczepankiewicz – dyrektor szkoły

Anna Balawender – opiekun klasy „0”

Elżbieta Dubiel – edukacja wczesnoszkolna; historia klasy 4-6; plastyka klasy 4-6

Anna Dzień – edukacja wczesnoszkolna; przyroda klasy 4-6; wdż klasy 4-6

Maria Kochman – edukacja wczesnoszkolna

Piotr Grad – język angielski klasy 0-6

Bernadeta Ruchała – język polski klasy 4-6; wychowanie fizyczne klasa 5

Tadeusz Kałamarz – muzyka klasy 4-6

Irena Kowal – matematyka klasy 4-6

Tomasz Horodecki – technika klasy 4-6, informatyka klasy 4-6; geografia 

Tomasz Szlęk – wychowanie fizyczne klasy 4-6

Katarzyna Silbert – wychowawca oddział przedszkolny „Kraina Uśmiechu”

Grażyna Balawender – opiekun świetlicy