Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Zuzanna Szczepankiewicz – przewodniczący

Ewelina Kijanka – z-ca przewodniczącego

Katarzyna Szczepankiewicz – sekretarz

Dorota Szlęk – skarbnik

Joanna Owsiak– członek RR

Agnieszka Kochman – członek RR