Regulamin pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie od 1 września 2020r.

  1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

2. Należy przestrzegać poniższych zasad zachowania się w reżimie sanitarnym:

a) Przed wyjściem do świetlicy zdezynfekować ręce

b) Zachować bezpieczną odległość, min. 1,5 m.

c) W czasie zajęć uczniowie zajmują wyznaczone miejsce.

d) Częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust

3. Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą i nie powinni przynosić z domu dodatkowych przedmiotów.

4. Świetlicę  należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.