SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Sebastian Skawina – przewodnicząca

Amelia Biały – zastępca

Oliwier Kijanka – sekretarz

Kamil Szczepankiewicz – skarbnik