Zasad pracy na lekcjach wychowania fizycznego

w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie od 1 września 2020r.

1. Lekcje wychowania fizycznego będą prowadzone na świeżym powietrzu, jeśli pozwoli na to pogoda.

2. Przed każdą lekcją wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.

3. Przybory do ćwiczeń ( piłki , skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

3. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem  lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a jeśli to możliwe częściej.

4. W czasie zajęć uczniowie zachowują bezpieczny dystans.

4. Ćwiczenia i gry kontaktowe podczas lekcji  wychowania fizycznego muszą być zastąpione innymi formami aktywności.

5. Preferuje się na zajęciach następujące dyscypliny sportowe: lekkoatletyka, biegi przełajowe, siatkówka, badminton, tenis stołowy, ringo, szachy.

6.Po zakończeniu zajęć uczniowie dezynfekują ręce.