19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Janka Bytnarów w  Ostrowie wzięła udział w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Uczniowie wraz z nauczycielami i panią pedagog zaplanowali działania, w które zaangażowała się cała społeczność szkolna. Odbyło się spotkanie z rodzicami, w trakcie którego pani dyrektor Grażyna Balawender w formie zajęć warsztatowych omówiła problem przemocy w domu oraz środowisku rodzinnym. Każda klasa wykonała dowolną techniką plakaty dotyczące przyjaźni, koleżeństwa ,rodziny. Prace zostały wyeksponowane na okolicznościowej wystawie. Wzbudziły ogromne zainteresowanie uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. W poszczególnych klasach wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat przemocy. Wszyscy uczniowie włączyli się w tworzenie ,,Katalogu pozytywnych postaw”, czyli zachowań chroniących przed przemocą.

Zuchy z 4 Gromady ,,Słoneczne Promyki” uczestniczyły w zbiórce. Związana ona była       z krainą, w której żyły elfy. W krainie tej wszystkim było miło i dobrze. Niestety zły czarnoksiężnik rzucił urok na krainę i od tamtej pory w krainie elfów zapanował niepokój i bałagan. Elf poprosił zuchy o pomoc w naprawieniu zła. Zuchy wyruszyły na zwiad pytając nauczycieli, kolegów, panie sprzątające w czym mogą pomóc, aby uratować  elfy oraz zdobyć sprawność „Strażnika Leśnego Spokoju”.