W hołdzie Janowi Pawłowi II

przez | 16 października 2017

16.10.2017 r. w Gorzycach odbył  się V Wojewódzki Przegląd Piosenki i Poezji –            ,,W hołdzie Janowi Pawłowi II’’.

Przegląd rozpoczęła msz św. koncelebrowana przez ks. Krzysztofa Szybiaka, ks. Mariana Jagiełę oraz ks. misjonarza Edwarda Ryfę, który obecnie przebywa na misji w Czadzie.

Następnie na placu szkolnym przed pomnikiem Jana Pawła II przedstawiciele uczniów , nauczycieli, rodziców, władz samorządowych złożyli wiązanki kwiatów.

Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali się uczniowie  z powiatu przeworskiego, jarosławskiego            i leżajskiego.

Szkołę w Ostrowie reprezentowały dwie uczennice. W kategorii piosenka wystąpiła Karolina Buryło- uczennica kl. V, która zaśpiewała utwór pt. ,,Fundament’’. Natomiast Amelia Miller- uczennica kl. VI recytowała wiersz ,,Różaniec papieża’’. Swoim występem oddały hołd wielkiemu Polakowi św. Janowi Pawłowi II.