Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie

przez | 23 listopada 2017

 

Dnia 20.11.2017 r. o godz. 10.00 w szkole w Ostrowie rozpoczęła się Międzyszkolna debata dotycząca Praw Dziecka.

Pani dyrektor Grażyna Balawender powitała przybyłych gości: przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wraz z opiekunami ze wszystkich szkół z Gminy Gać; panią Elżbietę Szewczyk – emerytowaną nauczycielkę; panią Agatę Przybylską – dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Gaci; panią Renatę Balawender – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gaci; mł. asp. Renatę Jaremko, st. asp. Justynę Urban z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku; przedstawicieli Rady Rodziców: Marię Homik, Dorotę Szlęk i Zuzannę Szczepankiewicz; przedszkolaków, uczniów
i nauczycieli.
W części oficjalnej został odczytany list, który skierowała do uczestników debaty Wójt Gminy Gać pani Grażyna Pieniążek.

Przed rozpoczęciem debaty dzieci z „Krainy Uśmiechu” i oddziału przedszkolnego udały się na spotkanie z paniami policjantkami, które rozmawiały z nimi na temat praw i obowiązków dzieci.

Pozostali uczestnicy obejrzeli prezentacje poświęcone Januszowi Korczakowi oraz Irenie Sendlerowej – osobom, które wniosły fundamentalny wkład w rozwój praw dziecka i w heroiczny sposób broniły ich.

Uczniowie z klas V-VI przedstawili krótkie scenki przybliżające działalność Ireny Sendler.

Zgodnie z sugestią Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, w tym dniu przemówiły dzieci, a dorośli uważnie wsłuchiwali się w ich głos.

W trakcie debaty prowadzonej przez panią dyrektor Grażynę Balawender, uczniowie wypowiadali się na temat potrzeb, problemów oraz dyskutowali o przestrzeganiu praw dziecka w szkole, rodzinie i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Głos zabierali również dorośli, którzy przypominali, że oprócz praw, dzieci mają również obowiązki.

Tłem do dyskusji była wystawa „Nie dla przemocy wobec dzieci
i młodzieży”.

Wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się ze stwierdzeniem, że prawa dziecka są niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.

Organizatorzy wyrażają podziękowania młodym uczestnikom spotkania za odważne prezentowanie swoich poglądów, a dorosłym za przybycie
i uważne „wsłuchiwanie się w to, co mówią dzieci”.