ROCZNICA POWSTANIA STYCZNOWEGO

przez | 22 stycznia 2018

22.01.2018r. – odbył się Apel Powstańczy przy Krzyżu Harcerskim w Przeworsku. Wzięły w nim udział zuchy z 4 GZ „Słoneczne Promyki” pod opieką druhen G. Balawender i E. Dubiel i harcerze z 2DH „Bytnarówka” pod opieką druhny A. Dzień.
W scence historycznej pt. „Czterej Powstańcy”(Wg wiersza poety Antoniego Bogusławskiego „Krzyż powstańczy”) druhna hm Agnieszka Bernacka przybliżyła zebranym zuchom, harcerzom, uczniom przeworskich szkół oraz przedstawicielom władz miejskich postacie bohaterów powstań narodowych pochodzących z naszego regionu.