Sympozjum nt. Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi

przez | 22 marca 2018

22 marca 2018 r. w Auli Instytutu Teologicznego w Przemyślu odbyło się Sympozjum nt. Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi.
Troje uczniów naszej szkoły: Ania Orzechowska, Kinga Adamska i Bartosz Duliban pod opieką naucz. historii, pani Elżbiety Dubiel, wzięło w nim udział.
Pierwszym prelegentem był historyk rodem z Markowej – z której pochodzili Ulmowie – dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN, który w swoim referacie próbował odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego Ulmowie pomagali Żydom skazanym na zagładę?”. Przybliżył wszystkim postacie Wiktorii, Józefa i sześciorga ich dzieci. Podkreślał, że byli rodziną kochającą, wspierającą się i otwartą na innych ludzi, żyjącą sprawami wsi i jej mieszkańców.
Jako drugi przemawiał ks. dr Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów. Ksiądz z kolei interpretował teologiczną postawę Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi. Przedstawił małżonków jako osoby bardzo sobie i rodzinie oddane, gorliwie religijne, wywodzące się z ciepłych, kochających domów, gdzie Bóg, praca i rodzina stanowiły największe wartości.
Swoje wystąpienie ksiądz dr ubarwił ciekawą prezentacją.
Następnie prof. Bogdan Musiał z IPN wygłosił referat nt. „Żandarmeria niemiecka w służbie ideologii narodowo-socjalistycznej”.
Po jego wystąpieniu była przerwa, w czasie której wszyscy regenerowali siły, prowadzili ożywione dyskusje i mieli możliwość nabycia książek poświęconych rodzinie Ulmów. Nasi uczniowie wykazali się dużą spostrzegawczością i na pamiątkowym tablo rozpoznali fotografie obecnego i byłego proboszcza parafii Ostrów.
Po przerwie głos zabrał dr Marcin Przegiętka – kolejny przedstawiciel IPN, który wygłosił referat „Ideologia narodowo-socjalistyczna w szkoleniu niemieckiej policji porządkowej w Generalnym Gubernatorstwie”. W swoim wystąpieniu szczególny nacisk położył na wątki antypolskie i antykatolickie.
Po nim referat nt. „Polnische Polizei jako element realizacji niemieckiej polityki okupacyjnej w Generalnym Gubernatorstwie” wygłosił dr Tomasz Domański (IPN).
Jako ostatnia głos zabrała Maria Elżbieta Szulikowska, która podzieliła się ze zgromadzonymi refleksją nt. książki pt.”Markowskie bociany”, której jest autorką.
W piękny, wręcz poetycki sposób opowiadała o swoich spotkaniach z Rodziną Ulmów.
Podsumowania sympozjum dokonali Wojewoda Podkarpacki Piotr Pilch oraz
jego żona Ewa. W wystąpieniu nt. „Rodzina Sług Bożych z Markowej przykładem dla dzisiejszych rodzin” ukazali wzorzec prawdziwej rodziny.
Słowo do zgromadzonych skierowała Wojewoda Podkarpacki pani Ewa Leniart i ksiądz biskup Adam Szal, który udzielił wszystkim swojego błogosławieństwa.
Mimo, że temat sympozjum był trudny, to nasi uczniowie wyjechali
z Przemyśla ubogaceni w wartości, które poniosą w życie, a są to: szacunek dla każdego życia i człowieka oraz przeświadczenie, że rodzina jest jedną z najwyższych wartości.
Będziemy kontynuować temat rodziny Ulmów. Już w kwietniu wybieramy się na klasową wycieczkę do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.