Pomoc To Moc

przez | 30 października 2018

Fundacja „Tradcycyjna Zagroda” dla bezpieczeństwa drogowego na terenach wiejskich

przeprowadziła w naszej szkole zajęcia dot. bezpieczeństwa drogowego i resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Dziękujemy fundacji.

Dziękujemy PZU  – która była sponsorem przeprowadzonej akcji – PomocToMoc!