„GACOK POD ZAMCZYSKIEM”

przez | 30 sierpnia 2019

Stowarzyszenie Razem dla Białobok kończy realizację projektu pn.” Utworzenie wioski tematycznej pod nazwą „Gacok pod zamczyskiem”, który jest finansowany                                                z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wioska tematyczna obejmie teren dwóch wsi sąsiadujących: Białoboki i Gać. Siedzibą wioski tematycznej będzie Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Białobokach.  Oferta wioski tematycznej będzie skoncentrowana na dziedzictwie historycznym i kulturowym wskazanych wsi.

Więcej informacji znajdziesz w ofercie wioski tematycznej „GACOK POD ZAMCZYSKIEM”.