Trójwymiarowa Przestrzeń Szkoły

przez | 25 października 2019

Współczesna szkoła ma trzy stany: uczniowski, nauczycielski i rodzicielski. Obowiązkiem Dyrektora szkoły jest otworzyć przestrzeń dla rodziców i budować zręby partnerskiego, obywatelskiego społeczeństwa szkoły. Tych zagadnień dotyczyła II Podkarpacka Regionalna Konferencja Rad Rodziców, która odbyła się 25.10.2019r. w Rzeszowie. Konferencja odbyła się pod patronatem Zarządu Fundacji ,,Rodzice Szkole” oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch. Udział w tym spotkaniu wzięła Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stanisława  i Janka Bytnarów w Ostrowie Zuzanna Szczepankiewicz wraz z Dyrektorem szkoły Grażyną Balawender. Przewodnicząca Rady Rodziców zapoznała się z tematami dotyczącymi działalności Rady Rodziców w szkole:

  • Miejsce i Rola Rady Rodziców w polskim systemie oświaty w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
  • Dyrektor szkoły partnerem i sojusznikiem Rady Rodziców w budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego oraz tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
  • Gospodarka Finansowa Rady Rodziców.

Przewodnicząca szkoły pani Zuzanna Szczepankiewicz podzieli się zdobytą wiedzą                        z rodzicami i wspólnie będą tworzyć Szkołę Dialogu.