Do HYMNU!

przez | 5 marca 2020

Do Hymnu!
5 marca 2020 r. w naszej szkole odbyło się przesłuchanie do III edycji
ogólnopolskiego konkursu , Do Hymnu! organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadanie konkursowe polegało na wspólnym wykonaniu przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz wybranych pieśni hymnicznych. Uczniowie z klas I –VI w strojach galowych z biało -czerwonymi kotylionami , a zuchy i harcerze w pełnym umundurowaniu , na tle pięknej dekoracji odśpiewali Hymn Państwowy, Rotę oraz Marsz Polonia.
Po ogromnych emocjach związanych z przygotowaniem i występem przed komisją konkursową, cała społeczność szkolna z Ostrowa z niecierpliwością oczekuje na ogłoszenie wyników, które nastąpi 30 kwietnia 2020r.