„Pasowania nadszedł czas, uczniem będzie każdy z nas…”

przez | 24 września 2020

24 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów
w Ostrowie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy I.
Ze względów bezpieczeństwa została ona zorganizowana na boisku szkolnym. Wzięli w niej udział rodzice pierwszoklasistów, uczniowie klas I, II i III z wychowawcami oraz pani dyrektor Grażyna Balawender, która powitała wszystkich i złożyła pierwszoklasistom życzenia. Przekazała również serdeczne słowa od pani wójt Grażyny Pieniążek, która życzyła uczniom klasy I, by w szkole czuli się tak dobrze i bezpiecznie, jak w domu.

Zanim nastąpiła podniosła chwila ślubowania, pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
Wszyscy zebrani zgodnie stwierdzili, że najmłodsi uczniowie zasłużyli, by stać się pełnoprawnym członkami społeczności szkolnej i mogą zostać pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie.

Pierwszoklasiści na sztandar szkoły ślubowali być dobrymi uczniami, godnie reprezentować swoją szkołę, kochać ojczyznę, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pani  dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, pamiątkowe plakietki, książki, pomoce szkolne i słodycze, gdyż tradycją szkolną jest, że w tym dniu pamiętają o nich koledzy z przedszkola, klasy II i III.
Od rodziców otrzymali pamiątkowe kuferki, pełne pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy w szkole.
Rodzice także zaprosili najmłodszych uczniów szkoły (kl. I-III) na słodki poczęstunek
w klasach.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy oraz wspaniałych przeżyć w szkole.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tej ważnej dla ich dzieci uroczystości.