przez | 4 marca 2021

@TradycyjnaZagroda ogłosiła 3 konkursy z nagrodami (2 konkursy plastyczne i 1 konkurs literacki) w ramach akcji pt. „Razem dbamy o to, czym oddychamy”. Edycja 2020/2021 dofinansowanej przez PGE Obrót S. A. oraz PGE Dystrybucja S. A.

Pierwszy konkurs plastyczny „Przedszkolak maluje: Jak dbamy o czyste powietrze?” adresowany jest dla 5 i 6 latków i trwa do 19 marca 2021 r.

Drugi konkurs plastyczny „Uczeń maluje: Jak dbamy o czyste powietrze?” jest skierowany dla dzieci klas I-III szkół podstawowych. Termin zgłoszeń: do 26 marca 2021 r.

W konkursie literackim „List do sąsiada, który pali śmieci” mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII oraz uczniowie szkół średnich do 18 r. ż. Termin zgłoszeń: do 26 marca 2021 r.

Regulaminy konkursów dostępne są w grupie @RazemDbamy

Zachęcamy do udziału!

Pozdrawiam serdecznie,

Klaudia Cwynar