Podsumowanie Aktywnej Majówki dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie

przez | 16 czerwca 2021

,Rozejrzyj się i zobacz czy jest obok ciebie ktoś, kto jest chory, ubogi, samotny … Nie musimy robić wielkich rzeczy. Liczy się to, że robimy małe rzeczy z wielką miłością …’’
/List do dzieci,6 maja 1997/
Matka Teresa z Kalkut

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Z całego serca pragnę podziękować wszystkim Wam za udział w akcji zorganizowanej przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rączynie „Aktywna Majówka na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie” oraz za okazane wsparcie finansowe dla Podopiecznych Fundacji.

Nie potrafię znaleźć odpowiednich słów żeby wyrazić wdzięczność za Waszą wrażliwość i okazane serce.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Dyrektorom Szkół, Nauczycielom, Księżom, Pracownikom, Rodzicom, Uczniom i wszystkim, tym którzy wzięli udział w Aktywnej Majówce. Dziękuję przede wszystkim za bezinteresowną chęć czynienia dobra, pomoc i życzliwość, za to, że z takim poświęceniem wsparliście naszą akcję.

Szczególne słowa uznania i wdzięczności kieruję do Państwa Koordynatorów akcji w szkołach, bez Waszego zaangażowania i pomocy zorganizowanie tej zbiórki byłoby niemożliwe.

„Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat”, a my razem zmieniliśmy choć odrobinkę na lepszy świat chorych dzieci, Podopiecznych Fundacji Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

Dziękuję również za ciepłe słowa i serdeczność, które otrzymywałam od Was, to one wspierały mnie i motywowały w prowadzeniu akcji. Dziękuję za wszelką dobroć i okazane serce!

Nasza Akcja została wsparta Patronatem Honorowym Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch, Wójta Gminy Gać Pani Grażyny Pieniążek oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Pana Andrzeja Żygadło.

W akcji wzięło udział ponad 4000 uczniów oraz ponad 600 nauczycieli, pracowników i rodziców z województwa podkarpackiego.Razem udało się nam zebrać kwotę 56 398,07 zł.

W Aktywnej Majówce udział wzięły 74 szkoły i placówki oświatowe oraz 1 parafia i 3 urzędy tj.:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. S. Kostki w Trzebosi,

Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej,

Przedszkole Miejskie nr 3 im. św. Jana Pawła II w Jaśle,

Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie,

Parafia Św. Fabiana i Św. Sebastiana w Ostrowie,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Zagórzu,

Samorządowe Przedszkole w Medyce,

Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie,

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Bajkowa Kraina” w Jaśle,

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu,

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu,

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy,

Przedszkole Publiczne Nr 11 w Rzeszowie,

Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu,

Szkoła Podstawowa w Grabówce,

Szkoła Podstawowa w Faliszówce,

Powiatowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu,

Szkoła Podstawowa w Sośnicy,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie,

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu,

Szkoła Podstawowa im. Jana Stapińskiego w Długiem,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie,

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach,

Szkoła Podstawowa im. Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1936 r.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie,

Szkoła Podstawowa w Łężynach,

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie,

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie,

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie,

Przedszkole nr 4 w Łańcucie,Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu,

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach,

Szkoła Podstawowa nr1 w Pstrągowej, Przedszkole Maluszkowo w Dobrzechowie,

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu,

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach,

Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Stopy w Myczkowie,

Szkoła Podstawowa w Węgliskach,

Przedszkole Publiczne nr 32 w Rzeszowie,

Szkoła Podstawowa w Lutowiskach,

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stobiernej,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zapałowie,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich,

Zespół Szkół w Gogołowie,

Przedszkole Samorządowe w Tropii,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśniowej,

Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Handzlówce,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy działający przy Zespole Szkół Gastronopiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju,

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Targowiskach,

Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Sieniawie,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruchniku im. Ks. B. Markiewicza,

Filialna Szkoła Podstawowa w Ożańsku,

Przedszkole Publiczne przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych,

Szkoła Podstawowa im. 11. Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy,

Gminne Przedszkole w Tarnowcu,

Szkoła Podstawowa w Trzcianie,

Szkoła Podstawowa nr 5 w Przemyślu,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie,

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu,

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Czerminie,

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej,

Szkoła Podstawowa w Haczowie,

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. J. Korczaka w Sędziszowie Małopolskim,

Szkoła Podstawowa w Boreczku,

Urząd Gminy Gać

Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce,

Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce,

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy,

Przedszkole Publiczne nr 17 w Rzeszowie,

Szkoła Podstawowa w Łukowem,

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Książnicach.

Szkoła Podstawowa w Brzezówce – oddział przedszkolny,

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.

Akcję zorganizowaliśmy po raz pierwszy i w trudnym dla nas wszystkim czasie, ale efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania.

Dziękujemy!!!!

Pamiętajcie Kochani, że dobroć dawana innym zawsze do nas powraca i życzę Wam z całego serca żeby wróciła do Was. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy otworzyli serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się do „Aktywnej Majówki na rzecz Podkaprackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie”.

Dziękując za owocną współpracę, pragnę życzyć Wam wszystkim zdrowia bo ono jest najważniejsze, wspaniałych, życzliwych ludzi na drogach Waszego życia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Jolanta Raboł Koordynator akcji „Aktywna Majówka”

Rączyna, 08.06.2021r