Eksportowanie animacji

Animację można wyeksportować do wielu formatów. Zaliczają się do nich animowane GIFy na strony internetowe; pliki filmowe AVI pozwalające na dodanie dźwięku i innych efektów w programach do obróbki wideo lub na wrzucenie na YouTube; oddzielne obrazki w ilości równej liczbie klatek. Eksport animacji można rozpocząć klikając Eksport w menu Plik i wybierając format pliku z rozwijanej listy. Eksportowanie animacji może zająć kilka minut w zależności od długości animacji, formatu i wybranych ustawień. Podczas eksportu zostanie wyświetlony pasek postępu.

Animowany GIF

Animowane GIFy są często wykorzystywane na stronach internetowych. Mają stosunkowo mały rozmiar w porównaniu do klipów wideo i mogą być łatwo zamieszczane na stronach. Nie zawierają one dźwięku i mogą mieć słabszą jakość, ponieważ wspierają tylko 256 kolorów.

Z menu Plik wybieramy polecenie Eksportuj animację. Oczywiście najpierw potrzebujemy przygotować animację.

W okienku które już znamy podajemy nazwę pliku pod jaką ma być zapisana nasza animacja. Możemy również podać lokalizację w której nasz plik powinien być zapisany i format w jakim chcemy go zapisać. Przyjmijmy że będzie to na razie .gif.

Klikamy przyciska Zapisz. Wyskoczy kolejne okienko

rozwijamy listę Inne.

Otrzymujemy dodatkowe opcje zapisu naszego pliku.

RozmiarOpcja przeskalowania pozwala na procentową zmianę wymiarów animacji. 50% jest wartością domyślną, ponieważ GIFy zwykle odtwarzają się lepiej, gdy są małe i zajmują niewiele pamięci. Ustaw wartość na 100%, jeżeli chcesz otrzymać GIFa, który będzie miał takie same wymiary, jak animacja w edytorze.

Wygładzanie Opcja nadpróbkowania (supersampling) wpływa na jakość wyjściowego GIFa poprzez wygładzanie konturów linii i innych obiektów. Maksymalna wartość, tj. 4, skutkuje najgładszym możliwym obrazem, podczas gdy minimalna wartość, tj. 1, nie da wygładzenia, a zatem figury będą wyglądać tak jak podczas odtwarzania w edytorze. Im większa wartość, tym więcej czasu potrzeba na eksport. Ppolega na wyrenderowaniu klatek animacji w większych wymiarach, a następnie skurczeniu ich do pożądanych wymiarów metodą uśredniania pikseli. Stąd ostateczny obraz jest zantyaliasowany i gładszy.

Ustawienia zaawansowane Ustawienia zaawansowane są dostępne po kliknięciu przycisku „Zaawansowane”. Ustawienia te będą automatyczne ustawione tak, aby zmaksymalizować jakość i zminimalizować rozmiar pliku GIF. Można je dostosować manualnie, co może wymagać metody prób i błędów, celem znalezienia najlepszego zestawu ustawień. Redukcja kolorów

Redukcja kolorów uściśla liczbę kolorów i metodę redukcji ich ilości w GIFie. „Optymalna kwantyzacja” daje najlepsze możliwe wyniki, ale również największy rozmiar pliku. Jeżeli animacja nie jest kolorowa, zaleca się skorzystać z możliwości „Skala szarości (256 kolorów)”, ponieważ wyjściowy obraz będzie pasował idealnie i będzie można pominąć rozsiewanie. „Monochromatyczny (2 kolory)” wykorzystuje tylko dwa kolory – czarny i biały – i generuje plik o najmniejszym możliwym rozmiarze.

Tryb dither Opcja metody rozsiewania (dithering) jest wykorzystywana do poprawy wyglądu animacji gdy ta zawiera dużą liczbę kolorów, a zwłaszcza wtedy, gdy animacja zawiera gradienty stopniowo zmieniających się kolorów. Rozsiewanie jest zatem często wymagane przy tłach lub spritach, które pochodzą ze zdjęć. Opcja „Najbliższy (bez rozsiewania)” skutkuje całkowitym brakiem rozsiewania w GIFie. Druga opcja dostarcza różne algorytmy rozsiewania. „Stucki” jest domyślnie zaznaczony, gdy w animacji są tła lub obrazki sprite ponieważ jest to szybki algorytm pozwalający na czysty i ostry obraz. Rozsiewanie zawsze zwiększa rozmiar pliku GIF.

Optymalizacja Ustawienia optymalizacji pomagają jeszcze bardziej zredukować rozmiar animowanego pliku GIF. Mogą one jednak skutkować powstaniem artefaktów i spadkiem jakości, więc są one domyślnie wyłączone. • Łącz klatki – łączy piksele tego samego koloru pomiędzy klatkami. • Paleta kolorów – sortuje kolory według użycia i usuwa zbędne wpisy. • Przycinaj – przycina przezroczyste obszary w każdej klatce. Póki co nie daje to żadnego efektu, ponieważ przezroczystość nie jest wspierana.

Film AVI

Filmy AVI umożliwiają eksport najlepszej jakości i łatwo je wrzucić na YouTube lub inne podobne strony. Klipy AVI można również edytować w programach do obróbki filmów, w celu dodania efektów, napisów lub dźwięku. AVI jest kontenerem danych i wspiera różne kodeki wideo. Ustawienia AVI umożliwiają zapis jako duży, nieskompresowany plik o najlepszej jakości lub kompresję filmu przy użyciu dowolnego kodeka zainstalowanego na komputerze. Naciśnij „Eksport animacji” w menu Plik wybierz „Film AVI (*.avi)” z rozwijanej listy, podaj nazwę pliku i kliknij „Zapisz”, aby przejść do ustawień i zachować animację. Po dokonaniu zmian w ustawieniach, naciśnij „OK” i czekaj, aż pasek postępu dotrze do końca. Upewnij się, że prędkość animacji jest dobra podczas odtwarzania przed eksportowaniem animacji, ponieważ taka sama prędkość będzie nadana przy eksporcie AVI. Parametr ten można 30 modyfikować używając paska przewijania obok przycisków Start i Stop.

Zaczynamy tak jak w przypadku pliku .gif.

następnie zmieniamy format pliku na .avi.

wyskoczy okienko z ustawieniami pliku .avi.

Rozmiar Opcja przeskalowania pozwala na procentową zmianę wymiarów animacji. 50% jest wartością domyślną ze względu na redukcję rozmiaru. Ustaw wartość na 100%, jeżeli chcesz otrzymać film, który będzie miał takie same wymiary, jak animacja w edytorze.

Wygładzanie Opcja wygładzania (supersampling) wpływa na jakość wyjściowego filmu poprzez wygładzanie konturów linii i innych obiektów. Maksymalna wartość, tj. 4, skutkuje najgładszym możliwym obrazem, podczas gdy minimalna wartość, tj. 1, nie da wygładzenia, a zatem figury będą wyglądać tak jak podczas odtwarzania w edytorze. Im większa wartość, tym więcej czasu potrzeba na eksport. Nadpróbkowanie polega na wyrenderowaniu klatek animacji w większych wymiarach, a następnie skurczeniu ich do pożądanych wymiarów metodą uśredniania pikseli. Stąd ostateczny obraz jest zantyaliasowany i gładszy.

Kompresja Możliwość kompresji pozwala na skompresowanie filmu przy użyciu jednego z kodeków wideo zainstalowanych na komputerze. Jeżeli planujesz post-produkcję to nie zaleca się kompresji wideo, żeby nie było strat w jakości. Kompresji winno się dokonać po końcowej obróbce filmu, tuż przed wrzuceniem na YouTube.

Jeżeli zdecydujesz się na kompresję filmu bezpośrednio z Pivota, ( odznaczony „ptaszek”) to po kliknięciu „OK” plik zostanie zapisany w podanej lokalizacji.

W pracy wykorzystano „Pivot Animator Podręcznik użytkownika „