HISTORIA SZKOŁY w OSTROWIE

Pierwsza pisana informacja o szkółce parafialnej w Ostrowie pochodzi z 1598r., czyli z okresu tuż przed powstaniem parafii 0strów(1601r.)

W drugiej połowie XIX w. zaczęły masowo powstawać szkoły ludowe. Jedną z pierwszych w rejonie przeworskim była szkoła parafialna w Ostrowie, która powstała w 1864r., a nauczycielem został pisarz gminny Józef Szczepanowicz. Do około 1898r. była to szkoła jednoklasowa, a następnie dwuklasowa. W tym okresie podział na szkoły jedno i dwuklasowe związany był z ilością nauczycieli. Nauka odbywała się najprawdopodobniej w drewnianym budynku gminnym zwanym kancelarią który znajdował się przy drodze na Wolicę.

W okresie galicyjskim udało się ustalić następujących nauczycieli szkoły w Ostrowie.

Szczepankiewicz Józef 1864-1878

Schosser Ludwik 1879-1880

Dudek Edward 1883-1890

Leja Ludwik 1891-1893

Mirek Jakub 1894-1899

Bieniek Michalina 1896-1899

Kluz Piotr 1900 – do co najmniej 1914 kierownik szkoły

Pilarska Michalina 1899-1903

Stysińska Maria 1904

Mazur (Bednarska) Stanisława 1905-1919

Stafiej Jakub 1908-1911

Lityńska Maria 1909

Olechowska Zofia 1910-1911 nauczyciel tymczasowy

Orzechowska Klara 1914-? nauczyciel tymczasowy

Demczuk Roman 1914-? nauczyciel tymczasowy

W 1886r. gmina Ostrów przystąpiła do budowy nowej szkoły. Murowany budynek został oddany do użytku w roku 1900. Nauka odbywała się w nim do 2010r. Do szkoły w Ostrowie uczęszczały również dzieci z Białobok, Mikulic i Wolicy.

Nie zachowała się dokumentacja szkolna z okresu I wojny światowej, zapewne uległa zniszczeniu.

W okresie międzywojennym nastąpił rozwój organizacyjny szkoły powszechnej w Ostrowie. Do 1921 r. była to nadal szkoła dwuklasowa. Od roku szkolnego 1921/1922 stała się szkołą 4-klasową, od 1927/1928 szkołą 5-klasową od 1930/1931 szkołą 6-klasową a od roku szkolnego 1934/1935 szkołą 7-klasową czyli III stopnia.

W okresie II wojny światowej mimo zakazu w szkole prowadzono nauczenie w oparciu o przedwojenny program. W pracę tajnego nauczania zaangażowani byli wszyscy nauczyciele szkoły w Ostrowie. Kierownik szkoły Tomasz Szerszeń stał na czele gminnej komisji oświaty, która zajmowała się organizacją i prowadzeniem tajnego nauczania.

 

W oparciu o książkę Janusza Słysia „Białoboki. Mikulice, Ostrów i Wolica do 1945 roku”