Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Anna Balawender 

Joanna Owsiak 

Karolina Homik