REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie od 1 września 2020r.

§ 1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki umieszczonym na drzwiach biblioteki.

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników    oraz personelu biblioteki.

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj.5 osób


§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1.Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni.

2. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione  osobiście lub elektronicznie.

3. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki  lub wychowawcą.

3.W klasach 1-3 lektury wypożyczają i zwracają wychowawcy klas, a inne książki uczniowie zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki.


§ 3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się                 w bibliotece.

2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .

3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone       z wypożyczania.

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA BIBLIOTEKI

1. Bibliotekarz ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

3. Bibliotekarz powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.