Rocznica Powstania Styczniowego

23.01.2019 r. 4 Gromada Zuchowa „Słoneczne Promyki” i 2 Drużyna Harcerska „Bytnarówka” wraz z druhnami Grażyną Balawender, Elżbietą Dubiel, Anną Dzień oraz p. Katarzyną Kalamarz wzorem lat ubiegłych spotkaliśmy się przy Mogile Powstańczej w Przeworsku. 13 Drużyna Harcerzy i Harcerek z Kresów wraz z hm. Agnieszką Bernacką zorganizowała Apel Pamięci w 156 rocznicę Powstania Styczniowego. Udział w kolejnym Apelu na Mogile – to nasze Umiłowanie Ojczyzny. CZUWAJ!