Tworzenie animacji

Poznaliście punkty widoczne na postaci umożliwiające zmianę jej wyglądu oraz położenie na ekranie. Manewrując czerwonymi punktami, możecie modyfikować ułożenie fragmentów modelu. Jeśli chwycicie kursorem pomarańczowy punkt, możecie przenieść patyczaka w inne miejsce.

Zmieniając ustawienie postaci przy pomocy pomarańczowych punktów możecie zmieniać ustawienie rąk, nóg, tułowia i głowy postaci. Po każdej zmianie ustawienia postaci należy dodać klatkę.

Pamiętajcie, aby po każdej zmianie postaci dodać następną klatkę.

Zwróćcie uwagę na to, że zmianie postaci towarzyszy jej „cień” poprzedniego ustawienia. Ułatwia to korektę nowego ustawienia.

Jeżeli mamy już kilka klatek, które zapewnią nam płynność ruchu postaci możemy odtworzyć animację.

Pozostaje zapisanie animacji. W tym celu klikamy File -> SaveAnimation. Pojawi się okno, w którym domyślnie możemy zapisać naszą animację. Możemy wybrać inny folder na nasze prace. Domyślnym formatem zapisu pracy jest plik z rozszerzeniem .piv, ale jeżeli planujemy opublikować naszą pracę w Internecie możemy zmienić rozszerzenie na .gif.

Po wykonaniu tych operacji powstanie plik. Dwukrotne kliknięcie na tym pliku uruchomi naszą animację.

Oczywiście efekt waszej pracy będzie zależał od pracy jaką włożycie w wykonanie animacji. Im więcej klatek i mniejsze przesunięcia postaci, tym płynniejsza będzie animacja. Reszta zależy od Waszej wyobraźni.