ZLOT MŁODYCH EKOLOGÓW BERDO 2022

W dniach 27 – 29 maja 2022 r. zuchy z 4 GZ „Słoneczne Promyki”
i harcerze z 2 DH „Bytnarówka” uczestniczyli w Zlocie Harcerzy Ekologów
w Berdo. Zlot był podsumowaniem całorocznej akcji, w czasie której jej uczestnicy zgłębiali temat bioróżnorodności.
Zuchy i harcerze w ramach XXXIII edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji
Ekologicznej „Florek” wykonali 5 zadań:

Bioróżnorodność wokół mnie.

Zielona inicjatywa.

Dla wszystkich wystarczy miejsca.

Na tropie naturalnych siedlisk.

Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem.
W czasie realizacji tych pięciu zadań badali, jakie znaczenie dla naszej planety ma zróżnicowanie gatunkowe wśród roślin i zwierząt oraz jak różnorodność ekosystemów wpływa na jej funkcjonowanie.
Poznali prawa rządzące przyrodą na tyle, że zrozumieli, iż współpraca między wieloma instytucjami jest niezbędna, by zachować naszą planetę w jak najlepszej kondycji dla przyszłych pokoleń.
Na zakończenie akcji odbył się w bazie BERDO Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w Myczkowcach Zlot podsumowujący.
Z Ostrowa wzięło w nim udział 7 zuchów i 8 harcerzy wraz z drużynowymi.
Już w trakcie podróży busem widać było na twarzach uczestników wyprawy duże podekscytowanie. Pięcioro harcerzy pamiętało Berdo z czasu wcześniejszych zlotów, ale małe zuchy miały przeżyć taką przygodę pierwszy raz. Niesamowitą atrakcją była dla nich przeprawa łodzią na „wyspę”.
Tam powitał ich żywiołowy komendant – druh phm Wacław Bojarski, który na powitanie zaprosił wszystkich do wspólnego pląsu „Wielka Pardubicka”, czym przełamał lody. Po zakwaterowaniu w dwupokojowych (czteroosobowych) domkach zuchy i harcerze udali się na samodzielne zwiedzanie terenu. A wieczorem, po apelu powitalnym i obiadokolacji zaczęła się harcerska przygoda: pląsy, śpiewy, gawędy,
… Z przerwą od 22.00
do 7.45, kiedy obowiązywała cisza nocna. Spragnieni wrażeń nasi młodzi ekolodzy wstali wcześnie, jeszcze przed druhem oboźnym, który wezwał wszystkich na poranną zaprawę w formie Belgijki, i od wczesnych godzin rannych eksplorowali teren zachwycając się pięknem miejsca.
Od śniadania w Berdo panował wielki ruch, gdyż przybywały do Ośrodka coraz to nowe grupy, by uczestniczyć we wspólnych zajęciach i grze terenowej. Na apelu podsumowującym XXXIII edycję HOAE „Florek 2022” było już 130 uczestników i zaproszeni goście. Podano wyniki całorocznej akcji i okazało się, że zarówno zuchy, jak i harcerze, zajęli III miejsca w swoich kategoriach. Było to wielkim wyróżnieniem i ogromną radością dla wszystkich.

Wieczorem część uczestników odjechała do domów, pozostali spotkali się przy obrzędowym ognisku. Było nastrojowo, pięknie, radośnie… A rankiem panował wielki rozgardiasz. Wszyscy się pakowali, sprzątali domki, żegnali jaszczurki zwinki, by po śniadaniu wyruszyć w drogę powrotną do Ostrowa.

Po chwilowych kłopotach z łodzią, która nie chciała współpracować i pokazała, że mając swoje lata może być kapryśna, zuchy i harcerze z drużynowymi, pod opieką druha phm Wacława Bojarskiego, odpłynęli z wyspy zapowiadając, że wrócą tu za rok.

Nie był to jeszcze koniec atrakcji. Po krótkim spacerze po zaporze w Myczkowcach (gdzie tęskne spojrzenia ulatywały w stronę Ośrodka Berdo) i mszy w pobliskim kościele, po kilkuminutowej jeździe bus zatrzymał się w Uhercach Mineralnych. Tam drużynowe zaplanowały dla młodych ekologów niespodziankę – podróż Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi. Okazało się, że niespodzianka była znakomitym zwieńczeniem trzydniowej eskapady. Młodzi ekolodzy z zapałem pedałowali pojazdami szynowymi w 100% ekologicznymi.

Droga powrotna do Ostrowa przebiegła szybko w miłej, wesołej atmosferze. A przeżycia, wspomnienia, pląsy i śpiewy z Berdo na długo zapadną w pamięci młodych podróżników.